sipka vlevo
Zpět
 

Kniha, Asie, Děti, Chlapci, Vzdělávání

Mindmap, Brainstorming, Myšlenka

Školy, Učitel, Vzdělávání, Asie

Myšlenka, Inovace, Představivost

Vzdělávací oblasti: ČLOVĚK A PŘÍRODA.   ČLOVĚK A ZDRAVÍ.   ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Program lze dále využít při uplatňování průřezového tématu: 

- ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí
- OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Kooperace a kompetice, Hodnoty, Postoje.

PROGRAMY VYCHÁZÍ Z RVP (Rámcové vzdělávací programy). Podrobný popis vzdělávacích programů naleznete  vzdelavaci programy a den v jurte

CENA:   200,-Kč/žák
POJIŠTĚNÍ: pojištění skupiny v rámci programu
URČEN PRO: mateřské a základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
POČET ÚČASTNÍKŮ: 10-30 dětí (např.: 30 dětí = práce ve 2-3 skupinách dle domluvy s pedagogem)
ČAS:      9:00-12:00(13:00) hod + opékání špekáčků, oběd (krabičky, sendviče apod.) strava není v základní ceně
               Pozn.: možnost úpravy dle požadavků pedagoga
KDE: Podolí u Brna – venku v přírodě. 20m od rybníku u Zukalova mlýna. (např. 40min. z hl. nádraží)
ZÁZEMÍ: Program probíhá v areálu u koní, koně jsou ve vyhrazeném prostoru, kontakt s koněm je pouze organizovaný. V případě nepříznivého počasí je k dispozici vojenský stan s lavicemi a vnitřním osvětlením. Suché WC. Voda pro mytí rukou a pitná voda pro doplnění účastníkům programu.

LEKTOŘI: Vzdělání: cvičitel koní, pedagog volného času. Praxe s výcvikem koní, prací ve skupině, výukou dětí ve volnočasových aktivitách, pravidelným vedením kroužků jezdectví a péče o koně. Vedení letních příměstských táborů. Organizace víkendových kempů pro děti. Počet lektorů: dle velikosti skupin 1-2.

JAK SE K NÁM DOSTANETE: Autobusem č. 151 z Líšně nebo od Šlapanic.
Např.: ve směru z Hlavního nádraží tramvají č.8 na konečnou do Líšně 20 minut, zde přestup na BUS 151 směr Podolí 10 minut, pěší chůze 10 minut.
Nebo: z ulice Úzká BUS 701, 702, 601 na křižovatku Podolí x Bedřichovice 20 min. Odtud pěšky 20 min nebo navazujícím spojením BUS 151 směr Podolí zastávka u Kostela 3 min a pěšky 10 minut.

S SEBOU: sportovní oblečení a pevnou obuv. Svačinu, pití. V případě ježdění/vodění na koních jsou k dispozici k zapůjčení jezdecké helmy v rámci programu.

KONTAKTNÍ INFORMACE: Arpitha z.s., Podolí 139, 664 03. IČO: 22897003. www.arpitha.cz
KONTAKTNÍ OSOBA: Martina Hasoňová, tel: 608862580. Mail: hasonova@arpitha.cz