JEZDECTVÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

V rámci pravidelných kurzů zařazujeme do hodin zrakově postižené děti i dospělé.

Díky zrakově postiženým členům dochází v našem jezdeckém oddíle k nenásilné inkluzi, která je přínosem nejen pro zdravotně postižené, především zrakově postižené, ale obrovským přínosem pro dětské členy bez zdravotních omezení.

Důležié pro posun v získávání znalostí a dovedností je stabilní skupina s pravidelnou docházkou.

Pro zdravotně postižené členy organizujeme a připravujeme výuku dle potřeb jedince, hobby závody, dovednostní disciplíny s ohledem na typ postižení - s možností poměřit své schopnosti s jezdci bez omezení.

S příchodem zdravotně postižených členů jsme získali mnoho nových zkušeností a kompetencí při společné práci. A především naše děti dostávají při každé společné hodině cenné informace a znalosti nejenom jak pomáhat, ale jak se lépe orientovat při práci s koněm, najednou vidí, které práce nebo pohyby nejsou samozřejmostí, konečně se dívají bez upomínání kam šlapou, jak a kudy vedou koně, co je nad koněm, kde co nechaly ležet, ať už je to kartáč nebo vidle :-).