FOND MALÝCH PROJEKTŮ
Strategický záměr projektu Fond malých projektů (FMP): přispět k zvýšení atraktivnosti přeshraničního regionu pro obyvatele a návštěvníky prostřednictvím inteligentního využívání vnitřního potenciálu území.
Správce FMP na české straně - Region Bílé Karpaty - vedoucí partner. Správce FMP na slovenské straně - Žilinský samosprávný kraj -hlavní přeshraniční partner.

REGION BÍLÉ KARPATY

Hlavní činnosti: Předmětem činnosti RBK je všestranný rozvoj regionu Zlínského kraje a přilehlých příhraničních mikroregionů se zaměřením na přeshraniční spolupráci (kraje Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský) s partnerskými organizacemi ze Slovenské republiky působícími na vymezeném území (kraje Žilinský, Trenčínský a Trnavský). 

Mezi další činnosti RBK patří kooperace a koordinace aktivit pro vytváření podmínek harmonického rozvoje příhraničních regionů a oblastí v sociální, hospodářské, kulturní a společenské sféře.

Hlavním cílem sdružení je zajistit vzájemnou spolupráci subjektů na obou stranách hranice, poskytovat starostům a představitelům dalších institucí informace o dotačních možnostech a organizovat společné projekty, jež budou přínosem pro celý region.

RBK je dlouholetý Správce fondu mikroprojektů/malých projektů (Phare CBC 2002-03, INTERREG III-A 2004-2006, OPPS SR-ČR 2007-2014, INTERREG V-A SR-ČR 2014-2020).

https://www.regionbilekarpaty.cz/region-bile-karpaty

Solidární projekty jsou výzvou pro mladé lidi, kteří chtějí pozitivně ovlivnit své okolí, posílit vzájemné porozumění místní komunity, podpořit lokální občanský rozvoj, být iniciativní a inspirovat i ostatní okolo sebe. Chcete se s námi podílet na dalších podobných projektech? Je Vám 18 – 30 let? Neváhejte nás kontaktovat.

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu. Spolufinancováno Evropským sborem solidarity Evropské unie.