ČLOVĚK A KŮŇ

OBECNÝ POPIS PROGRAMU:Základní seznámení s vývojem koně, zařazení koně do biologického systému, etologie, plemena koní, využití koní. Komunikace a výchova hříbat ve stádě, porovnání s komunikací v kolektivu, v rodině. Vysvětlíme si řeč těla, práci s koněm, potřeby koně a zvířat při soužití s člověkem obecně. Práce se skupinou a na komunikaci ve skupině. Ukázka jezdecké výstroje a pomůcek pro práci s koněm, možnost čištění koní a vodění na koních.

CÍL PROGRAMU:

  • rozvoj kompetencí k učení, komunikaci v kolektivu, pracovních kompetencí (péče o zvíře)
  • rozvoj žákova vnímání přírody všemi smysly
  • posílení kladných vztahů ve skupině
  • rozvoj respektu a kladného vztahu ke všemu živému
  • poznat původ, vývoj a život koní
  • pochopit základní pravidla chování člověka (žáků) u koní (jak se chovat a proč se tak chovat)
  • rozvoj trpělivosti, soustředění, sebeovládání a vytrvalosti