POZNEJ KONĚ, POZNÁŠ LÉPE SEBE

 

OBECNÝ POPIS PROGRAMU: Stručné shrnutí základních informací o původu koně, jeho vývoji a životě. Přirozená komunikace s koněm – řeč a komunikace koní – řeč těla – využití při komunikaci s koněm i mezi lidmi. Vysvětlení komunikace koní ve stádě a praktické ukázky, praktické vyzkoušení komunikace s koněm. Práce s koněm ze země (čištění, vodění). Pochopení komunikace v kolektivu, nutnosti nastavení pravidel v kolektivu pro bezpečné soužití Práce s jednotlivci i se skupinou. Práce na komunikaci ve skupině. Možnost vodění na koních. Úroveň kontaktu s koněm dle dohody s pedagogem.

CÍL PROGRAMU:

  • rozvoj kompetencí k učení, komunikaci v kolektivu, řešení problémů a neposlední řadě také pracovních kompetencí (péče o zvíře)
  • rozvoj žákova vnímání přírody všemi smysly
  • posílení kladných vztahů ve skupině
  • rozvoj respektu a kladného vztahu ke všemu živému
  • pochopit základní pravidla chování člověka (žáků) u koní (jak se chovat a proč se tak chovat)
  • rozvoj trpělivosti, soustředění, sebeovládání a vytrvalosti