ROVNÁ ZÁDA = BYSTRÁ MYSL

 

OBECNÝ POPIS PROGRAMU: Stručné shrnutí základních informací o původu koně, jeho vývoji a životě. Přirozená komunikace s koněm – řeč a komunikace koní – řeč těla. Práce s koněm ze země: čištění, správné vodění – správné držení těla. Základy a vysvětlení principu správného držení těla, aktivace trupu, pochopení a důvody špatného držení těla, nejprve na zemi a následně při cvičení na koních. Nácvik aktivačních cviků. Při cvičení na koních cvičenec lépe zaktivuje svalstvo a pochopí které svalstvo a jak posilovat.

Předání jednoduchých aktivačních cviků vhodných do běžného vyučování i do lavice pro sedící žáky. Možná následná spolupráce s pedagogem.

Cvičení a motivační prvky ve cvičení jsou výsledkem dlouholeté praxe. Vhodnost cvičení a účinnost je konzultována s fyzioterapeutem. Cvičení není hyporehabilitací. Má pouze relaxační a posilovací účinky.

CÍL PROGRAMU:

  • Posílení zádového a břišního svalstva a správného držení těla (člověk a zdraví)
  • ukázat cestu ke zdravému životnímu stylu a umění zdravé relaxace - umět sportem odpočívat
    (člověk a zdraví)
  • posílení sebevědomí jednotlivce
  • rozvoj žákova vnímání přírody všemi smysly
  • rozvoj respektu a kladného vztahu ke všemu živému
  • rozvoj trpělivosti, soustředění, sebeovládání a vytrvalosti

Program je využíván i dospělými osobami (např. pracovní skupina ze zaměstnání) pro relaxaci, posilování.