Monitoring hlasových panelů pro zrakově postižené

Spolek Envik dlouhodobě spolupracuje mimo jiné s osobami se zrakovým postižením. Na základě těchto zkušeností a podnětů od našich spolupracovníků se zrakovým postižením jsme se rozhodli projekt uskutečnit.

Na zastávkách a přestupních uzlech MHD v Brně je nainstalováno téměř 300 informačních ELP panelů, které zobrazují aktuální odjezdy dopravních prostředků MHD. Tyto panely jsou opatřeny i hlasovým výstupem, díky němuž by jejich informace měli mít možnost využívat i nevidomí cestující. Hlasový výstup u mnoha nainstalovaných panelů však na aktivační signál z vysílače povelů nijak nereaguje, nebo hlasový výstup reaguje velice opožděně a pomalu. Akusticky pak není hlášen ani nejspodnější řádek panelu, který často obsahuje, pro cestující  velice důležité informace o mimořádných událostech, jako jsou např. aktuální výluky, informace o náhradní dopravě apod.

Cílem projektu je ve spolupráci s lidmi ze zrakovým postižením zmapovat skutečnou funkčnost hlasové odezvy odjezdových panelů. Na základě získaných výsledků bude dán provozovatelům panelů (KORDIS, DPMB, MMB)  podnět na jejich plnohodnotné zprovoznění.

Vzájemnou spoluprací s osobami se zrakovým postižením si klademe za cíl zlepšit podmínky ve kterých žijí. Zdánlivá maličkost pro nás, může pro ně znamenat velký rozdíl a změnu k lepšímu.