Mezigenerační soužití

Naším hlavním cílem je zajistit spolupráci mezi dvěma rozdílnými generačními skupinami, která bude přínostná pro obě tyto skupiny a přinese jim nové výzvy a zkušenosti. Spolupráce bude probíhat prostřednictvím setkávání (ať již osobních nebo virtuálních), na kterých se budou probírat různá témata, budou probíhat rozmanité společné činnosti, uskutečňovat se akce či výlety. Senioři budou dětem vyprávět například o tom, jaké měli oni dětství, jak trávili volný čas, jak se tehdy žilo aj. Na jiných setkáních budou společně něco vyrábět, navzájem se naučí nové činnosti a postupy. Plánujeme také společné výlety do přírody (spojené například s čištěním studánky) i za kulturou do města.

Cílovými skupinami jsou senioři z domovů pro seniory, které chceme aktivizovat a motivovat k činnosti, která je bude bavit, naplní je a bude užitečná a přínosná pro jinou skupinu i společnost jako celek.

A děti z mateřských škol, u kterých chceme docílit poznání a pochopení starší generace a jejich života, naučit je úctě a respektu k nim.