JEZDECKÝ KROUŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPORTOVCE (ZPS)

Náplň:  Péče o koně, vodění na koních, cvičení na koních.

Péče o koně: naučíme se pohybovat kolem koní, základní obsluze jako je čištění srsti, kopyt, základní manipulace s koněm, bezpečnostním návykům při pohybu kolem koní.

Vodění na koních: při vodění na koních se naučíme správně sedět, vodič se učí správně pohybovat vedle koně, základy vodění a manipulace s koněm

Cvičení na koních: začínáme posilováním břišních svalů, mezilopatkových svalů, které ovlivňují správné držení těla, uvolňujeme bederní část, aktivujeme střed těla. Uvolňujeme ramena, posilujeme a protahujeme nohy. Postupně dochází k posílení všech svalů trupu a k uvolnění a protažení potřebných partií. Jezdec získává jistotu v sedu. Správný sed je základem ježdění pro jezdce bez ohledu na věk a postižení!

Individuální přístup: Po seznámením s cvičencem se cvičitel zaměřuje na:

  • V případě špatného držení těla na špatné návyky cvičence těla a z toho plynoucí konkrétní partie, které je třeba posílit, protáhnout, uvolnit
  • Na schopnost správně komunikovat a manipulovat s koněm
  • Vybudování správných návyků s ohledem na zdravotní omezení cvičence
  • Vybudování správných návyků s ohledem na věk a povahu cvičence

__________________________________________________________________________________

Termín: 1x týdně 90 min všední den (pondělí od 16:00 hod) nebo začlenění do pravidelných kroužků

Vzhledem k tomu, že nelze dopředu odhadnout složení ani počet osob ve skupině, předpokládáme, že nastavení programu a rozložení jednotlivých aktivit se bude v těchto skupinkách vyvíjet. Náplň také záleží na pravidelnosti docházky účastníků. Víkendové termíny po domluvě.

JEZDECTVÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

KOMPENZACE DIABETU A KONĚ