JK ARPITHA


Členský poplatek jezdeckého klubu JK Arpitha: 200,-Kč/rok.

Arpitha z.s. je členem:   JRC - Junior Riding Club   a   ČJF - Česká jezdecká federace.

Členstvím v jezdeckém klubu Arpitha získáte:  členství v Junior Riding Club                                                  Vystrizek jrc

Junior Riding Club poskytuje podporu jezdeckému sportu dětí a hendikepovaných jezdců organizovaných v jezdeckých oddílech v ČR na všech úrovních a organizace závodů jezdců na všech úrovních, především však hobby jezdců, začínajících jezdců a parajezdců.
Soustředí na jezdecký sport ve všech disciplínách, především však westernových, paradrezuru a paravoltiž a Extreme Trail. Organizuje jezdecký sport přístupný širokému spektru dětských, rekreačních a hendikepovaných jezdců pořádáním soustředění, jezdeckých campů, závodů, přehlídek a soutěží.


Členství v ČJF: v případě zájmu účastnit se závodů ČJF, včetně hobby závodů ČJF (dle nových předpisů ČJF je i pro hobby závody v disciplínách spadajících pod ČJF povinné členství ČJF). Více na www.cjf.cz)

  • podmínka pro získání licence ČJF
  • poplatek za členství v ČJF v JK Arpitha: 200,-Kč

Česká jezdecká federace (ČJF) je organizací zastřešující jezdecký sport v České republice (discipliny skoky, drezura, všestrannost, spřežení, voltiž, reining, vytrvalost a parajezdectví). ČJF je členem Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a Českého olympijského výboru (ČOV). Sdružuje přibližně 13 500 členů v 1 600 jezdeckých klubech a eviduje zhruba 7 500 sportovních koní.

ČJF zodpovídá zejména za organizaci jezdeckých národních a mezinárodních soutěží na území České republiky, distribuci finančních zdrojů, registraci jezdců, funkcionářů a koní a vytváření právního rámce jezdeckého sportu.