V rámci programu Fondu malých projektů INTEREG V-A SK-CZ realizoval spolek Arpitha (hlavní partner CZ) v průběhu roku 2021 HC Hipony (hlavní partner - Česko) společně s organizací Hipony (přeshraniční - partner Slovensko) projekt s názvem „Nová přátelství s Arpithou a Hipony".

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit společné aktivity mezi projektovými partnery, sdílení a rozvíjení společných zájmů, inspirovat veřejnost k vzájemnému poznávání regionů. Vznik motivačního prostředí pro budoucí společné aktivity a projekty. Nosnou aktivitou byla příprava společných závodů a doprovodného kulturního programu. Spolupráce byla zakončena 3denní akcí s HCP na území žadatele, v rámci které proběhly závody s doprovodným kulturním programem pro veřejnost. Našemu slovenskému partnerovi jsme předvedli naši organizaci hobby závodů s náplní pro parajezdce a jejich doprovod, vycházející z letité praxe. V rámci akce jsme naše nové přátele seznámili s okolím a místní historií, zorganizovali program v přírodním okolí areálu s environmentální tématikou, přizpůsobený potřebám zdravotně postižených účastníků a programem motivujícím k vzájemnému poznávání kulturních tradic, včetně návštěvy vybraných památek.

Celková délka realizace mého projektu je 12 měsíců.

NOVÁ PŘÁTELSTVÍ S ARPITHOU A HIPONY   

Celkové náklady: 23 500,-€      

Výška příspěvku EFRR: 19 061,25-€ 

Konečný uživatel: ARPITHA z.s. 

Doba realizace: 1.10.2020 - 30.9.2021