Příměstský tábor Envíčkovi skřítci

Termíny a Cena: v sekci:  PŘÍMĚŠŤÁKY          

Tábory probíhají v areálu Lesní mateřské školy Envíček v Podolí u Brna.
Věk účastníků: děti vě věku 3 - 6 let. Mladší a strší děti (2,5-7) po předchozí domluvě.
Počet účastníků: 16 dětí.

Tábory vedeme v duchu lesní pedagogiky. Děti jsou většinu času venku a pro všechny činnosti využíváme okolní krásné prostředí. Venku s ohledem na počasí také jíme a tvoříme. V případě nepříznivého počasí slouží jako zázemí krásná vybavená mongolská jurta, proti slunci nás chrání stromy a veranda před jurtou. V rámci volnočasového areálu mají děti možnost poznat zvířata na statku, koně, krávy, osly, kozy i selátka.

Každý týden máme jedno nosné téma, které děti naučí něco nového a v rámci tohoto tématu probíhá také celotáborová hra. Na táboře cvičíme, zpíváme písničky a učíme se básničky, tvoříme, hrajeme hry, chodíme na procházky do okolí i výlety.  Staráme se o zvířátka, hladíme, čistíme, krmíme. Součástí tábora je vodění na koních (ne výuka). Aktivity a kontakt se zvířaty mají děti adekvátně jejich věku a zájmu. 

Režim dne:

  8:00  -   9:00  – předávání dětí
  9:00  - 10:00  – svačinka, ranní kruh, rozcvička
10:00  - 12:00  – dopolední program venku ( v areálu i mimo areál (s ohledem na počasí)
12:00  - 12:30  – oběd
12:30  - 13:30  – čtení, odpolední klid
13:30  - 16:00  – odpolední svačinka, program venku v areálu (s ohledem na počasí)

V ceně tábora je oběd a celodenní pitný režim. Dopolední i odpolední svačiny si děti nosí z domu.

Aktuální obsazenost poptávejte mailem. Obsazenost se může změnit po vypršení termínu úhrady záloh. Platebmí a rezervační podmínky a potřebné vybavení na tábor najdete zde: Propozice_Envickovy_tabory_2024.pdf

. 
V den nástupu přineste podepsaný originál přihlášky a bezinfekčnost, ke stažení zde: PRIHLASKA  Prohlášení o bezinfekčnosti

Pro rezervaci místa vyplňte PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ:

Vyberte termín/y, o které máte zájem
 
 
 
 
Datum narození
Jméno a příjmení dítěte
Bydliště
Má Vaše dítě zkušenost s docházkou do MŠ?
Zdravotní omezení, diety apod
Jméno zákonného zástupce
E-mail zákonného zástupce
Telefon zákonného zástupce
Odkud jste se o nás dozvědeli
 
 
 
 
jiné pozn., dotazy

Sdělené informace jsou pořadatelem akce využívány k evidenci akce a komunikaci se zákonným zástupcem. Vaše kontakty nepředáváme jiným organizacím.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
 
Vaše osobní údaje zpracováváme dle GDPR.
 

Čerpáme a spolupracujeme: https://www.woodcraft.cz/index.php?right=archiv_zpravy&rok=2014&id=985&sid

Envíček hledá s Rákosníčkem hvězdy
Rákosníčka všichni znáte a víte, že je to vynalézavý skřítek, který vyřeší každý zapeklitý problém. S Envíčkem jsou kamarádi a v létě se vždycky navštěvují. Rákosníček jemu a dětem ukáže, co všechno se naučil při svých toulkách po obloze. Budeme si povídat o souhvězdích a vesmíru a v rámci celotáborové hry nás čeká cesta po obloze. Rádi bychom také navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně.

Envíček a Ztracené korálky
Envíčkovi se v lese poztrácely dřevěné korálky. Pomůžeme mu je společně najít a při tom určitě zažijeme spoustu dobrodružství. Budeme si muset zahrát tak trochu na detektivy, protože některé korálky si už odnesly do svých pelíšků lesní zvířátka nebo je spláchl letní déšť a my je musíme vystopovat. Nalezené korálky si potom pěkně vyzdobíme a uděláme si z nich ozdoby.

Envíček a Medovníček
Že neznáte Medovníčka? To je taky Envíčkův kamarád, kterého vytvořil spisovatel Jan Lebeda. Stará se o zvířátka a hlavně o včeličky a rád by s nimi děti seznámil. Jejich životní cyklus je totiž moc zajímavý a můžeme se toho od nich hodně naučit. Zajedem si taky na výlet do rodinného včelařství v Brně.

Křemílek a Vochomůrka poznávají kytičky
V tomto týdnu se děti mimo jiné seznámí s léčivými rostlinami a naučí se poznávat květiny rostoucí na přilehlých loukách a v okolí lesa. Křemílek a Vochomůrka mají z pařezové chaloupy spoustu zkušeností s různými druhy rostlin, ale občas si úplně nevědí rady, jako třeba s Diviznou, která jim vyrostla na zahrádce. Ještě, že budou mít na pomoc děti, které jim pomohou odhalit, co kolem roste a společně si vytvoří herbář rostlin.

Envíček a Rychlá veverka
Rychlá Veverka je indián z pera Brněnského spisovatele Pavla Čecha, se kterým naše školka spolupracuje. Je čestný a statečný jako každý správný indián. Budeme taky takoví? Vyrobíme si indiánské čelenky, naučíme se stopovat, plazit, vyzkoušíme si střelbu z luku i rozdělat oheň. Každá nová dovednost nás posune bliže k získání pokladu.

Dobrodružství s lesními zvířátky
Jaká zvířátka najdete v lese? Envíček Vás seznámí se zvířaty, která u nás žijí. Jak vypadají, jaké vydávají zvuky, jak vypadají jejich stopy, co jedí, kde bydlí, jak je chránit? To všechno se na táboře dozvíme a užijeme si spousty legrace.