sipka vlevo
Zpět
 

Kniha, Asie, Děti, Chlapci, Vzdělávání

Mindmap, Brainstorming, Myšlenka

Školy, Učitel, Vzdělávání, Asie

Myšlenka, Inovace, Představivost

Vzdělávací oblasti: ČLOVĚK A PŘÍRODA.   ČLOVĚK A ZDRAVÍ.   ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Program lze dále využít při uplatňování průřezového tématu: 

- ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí
- OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Kooperace a kompetice, Hodnoty, Postoje.

PROGRAMY VYCHÁZÍ Z RVP (Rámcové vzdělávací programy). Podrobný popis vzdělávacích programů naleznete zde

CENA:   70,-Kč/žák
POJIŠTĚNÍ: pojištění skupiny v rámci programu
URČEN PRO: mateřské a základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
POČET ÚČASTNÍKŮ: 10-30 dětí (např.: 30 dětí = práce ve 2-3 skupinách dle domluvy s pedagogem)
ČAS:      9:00-12:00(13:00) hod + opékání špekáčků, oběd (krabičky, sendviče apod.) strava není v základní ceně
               Pozn.: možnost úpravy dle požadavků pedagoga
KDE: Podolí u Brna – venku v přírodě. 20m od rybníku u Zukalova mlýna. (např. 40min. z hl. nádraží)
ZÁZEMÍ: Program probíhá v areálu u koní, koně jsou ve vyhrazeném prostoru, kontakt s koněm je pouze organizovaný. V případě nepříznivého počasí je k dispozici vojenský stan s lavicemi a vnitřním osvětlením. Suché WC. Voda pro mytí rukou a pitná voda pro doplnění účastníkům programu.

LEKTOŘI: Vzdělání: cvičitel koní, pedagog volného času. Praxe s výcvikem koní, prací ve skupině, výukou dětí ve volnočasových aktivitách, pravidelným vedením kroužků jezdectví a péče o koně. Vedení letních příměstských táborů. Organizace víkendových kempů pro děti. Počet lektorů: dle velikosti skupin 1-2.

JAK SE K NÁM DOSTANETE: Autobusem č. 151 z Líšně nebo od Šlapanic.
Např.: ve směru z Hlavního nádraží tramvají č.8 na konečnou do Líšně 20 minut, zde přestup na BUS 151 směr Podolí 10 minut, pěší chůze 10 minut.
Nebo: z ulice Úzká BUS 701, 702, 601 na křižovatku Podolí x Bedřichovice 20 min. Odtud pěšky 20 min nebo navazujícím spojením BUS 151 směr Podolí zastávka u Kostela 3 min a pěšky 10 minut.

S SEBOU: sportovní oblečení a pevnou obuv. Svačinu, pití. V případě ježdění/vodění na koních jsou k dispozici k zapůjčení jezdecké helmy v rámci programu.

KONTAKTNÍ INFORMACE: Arpitha z.s., Podolí 139, 664 03. IČO: 22897003. www.arpitha.cz
KONTAKTNÍ OSOBA: Martina Hasoňová, tel: 608862580. Mail: hasonova@arpitha.cz

                                               Den v jurtě

                  Program pro třídy prvního stupně základní školy.

                    Nabízíme vám naši jurtu k výuce strávené mimo školní lavice. Výuka matematiky, českého jazyka nebo

                    přírodopisu může probíhat na téma příroda a farma. Společně můžeme připravit materiály přímo pro vaši

                    třídu dle věku a probírané látky.

                    Den individuálně přizpůsobíme přáním škol.

                    

                     Příklad dne v jurtě:

                   

                     8:00 - 9:00      seznámení s areálem

                     9:00 - 11:45    dopolední výuka

                     12:00 - 13:00   oběd (vlastní nebo je možnost dovézt obědy ze školní jídelny Novolíšeňská,

                          případně opečení špekáčků)

                     13.00 – 14:00   zakončení programu

 

                   Aktivity na farmě: (blízký kontakt se zvířaty – kráva, tele, kozy, kůzlata, koně, oslíci,

                                                              čištění koní, vození na koni, zkouška běžných prací farmáře)

                     Kapacita: jedna třída

                     Cena: 200Kč/žák

                     S sebou: oblečení do přírody, pohodlnou obuv, přezůvky, dobrou náladu :-)

 

                    Kontakt: Martina Hasoňová 608/862 580

                                    Emal: prihlasky@arpitha.cz