Budeme se učit dívat se kolem sebe, pracovat různými výtvarnými technikami a experimentovat s přírodním materiálem. Půjdeme na výstavu, namalujeme plátno, vytvoříme objekt. Cílem kurzu je rozvíjet hravost, estetické vnímání, tvůrčí a kritické myšlení.